جستجو پیشرفته باز کردن
خدمات استخر در زعفرانیه
2

خدمات استخر در زعفرانیه

قیمت : 100,000,000 تومان
2 سال قبل / تهران ، تهران

DR POOL GROUP گروه دکتر استخر مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب یابی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر […]

تعمیر استخر  بازسازی استخر در تهران
3

تعمیر استخر بازسازی استخر در تهران

قیمت : قیمت توافقی
2 سال قبل / تهران ، آجودانیه

NAQIBSAZEH GROUP گروه ساختمان و تاسیسات نقیب سازه مشاوره ، محاسبه ، طراحی ، نظارت ، تجهیز و اجرای کامل پروژه های : استخر ، […]

ساخت استخر بتنی
3

ساخت استخر بتنی

قیمت : قیمت توافقی
2 سال قبل / تهران ، آجودانیه

NAQIBSAZEH GROUP گروه ساختمان و تاسیسات نقیب سازه مشاوره ، محاسبه ، طراحی ، نظارت ، تجهیز و اجرای کامل پروژه های : استخر ، […]

ساخت جکوزی و استخر در تهران
3

ساخت جکوزی و استخر در تهران

قیمت : قیمت توافقی
2 سال قبل / تهران ، آجودانیه

NAQIBSAZEH GROUP گروه ساختمان و تاسیسات نقیب سازه مشاوره ، محاسبه ، طراحی ، نظارت ، تجهیز و اجرای کامل پروژه های : استخر ، […]

ساخت استخر باغ
2

ساخت استخر باغ

قیمت : قیمت توافقی
2 سال قبل / تهران ، آجودانیه

NAQIBSAZEH GROUP گروه ساختمان و تاسیسات نقیب سازه مشاوره ، محاسبه ، طراحی ، نظارت ، تجهیز و اجرای کامل پروژه های : استخر ، […]

پیمانکار مجاز ساخت استخر در تهران
3

پیمانکار مجاز ساخت استخر در تهران

قیمت : 1,000,000 تومان
2 سال قبل / تهران ، آجودانیه

NAQIBSAZEH GROUP گروه ساختمان و تاسیسات نقیب سازه مشاوره ، محاسبه ، طراحی ، نظارت ، تجهیز و اجرای کامل پروژه های : استخر ، […]

پیمانکار مجاز ساخت استخر در ایران
3

پیمانکار مجاز ساخت استخر در ایران

قیمت : قیمت توافقی
2 سال قبل / تهران ، آجودانیه

NAQIBSAZEH GROUP گروه ساختمان و تاسیسات نقیب سازه مشاوره ، محاسبه ، طراحی ، نظارت ، تجهیز و اجرای کامل پروژه های : استخر ، […]