شرکت بی ام دبلیو

شرکت بی ام دبلیو : شرکت بی ام دبلیو بدون شک یکی از مشهورترین شرکتها در عرصه خودروسازی میباشد که شهرتی جهانی دارد. اگرچه شهرت و آوازه بی ام دبلیو ...