سودجویان در خریدهای آنلاین

سودجویان در خریدهای آنلاین سرهنگ تورج کاظمی دراین باره گفت:باتوجه به شیوع کرونا در کشور و توصیه هایی که برای حضور در خانه و عدم انجام ترددهای غیرضروری شده میباشد ...