رنگ سال 2020 چیست؟

رنگ سال 2020 چیست؟ آبی کلاسیک رنگ سال پنتون برای سال 2020 میباشد. شرکت رنگ آمیزی آمریکایی پنتون "جهانی مورد علاقه" آبی کلاسیک یا پنتون 19-4052 را به عنوان رنگ ...