علت نادر بودن رعد و برق در مریخ

علت نادر بودن رعد و برق در مریخ : به گزارش ایسنا و به نقل از تک تایمز، از آن جا که طوفان گرد و غبار به طور مکرر در مریخ ...