میم لبخند پیرمرد آندراس آراتو

میم لبخند پیرمرد آندراس آراتو : آندراس آراتو (András Arató) -پیرمردی که فضای مجازی را تسخیر کرد-، میم پیرمردی که صاحب لبخند به‌ظاهر غمگینی میباشد، سوژۀ این روزهای توییتر و ...