چگونه یک متن تبلیغاتی جذاب بنویسیم؟

چگونه یک متن تبلیغاتی جذاب بنویسیم؟ کدام بهتر است؟ متون تبلیغاتی کوتاه یا بلند؟ جواب دادن به این سؤال جای بحث بسیاری دارد؛ ولی مشخص‌ترین جوابی که میتوانیم دهیم این ...