تاریخچه کمپانی پورشه

 تاریخچه کمپانی پورشه : کسی در دنیا پیدا می‌شود که با پورشه آشنایی نداشته یا هیچ‌ 1 از مدل‌هایش را ندیده باشد؟ قطعا نه! Dr.-Ing. h.c. F. Porsche AG یا ...