جذب مدرس زبان انگلیسی

جذب مدرس زبان انگلیسی

قیمت : قیمت توافقی
3 سال قبل / فارس ، شیراز

به تعدادی مدرس جهت تدریس نیازمندیم. توانایی تدریس و انتقال مطالب مهم ترین ملاک انتخاب می باشد. مدرسین گرامی جهت تحویل مدارک به محل موسسه […]