کوه آرارات

کوه آرارات : کوه آرارات کجاست؟ کوه آرارات، در کشور ترکیه، قدمتی زیاد طولانی دارد؛ به‌طوری که در برخی مستندات آمده میباشد که نوح پیامبر پس از پایان طوفان، روی ...