اخبار بازگشایی مدارس و دانشگاه ها

اخبار بازگشایی مدارس و دانشگاه ها : سرپرست وزارت آموزش وپرورش گفت: روند بازگشایی مدارس با توجه به پوشش جمعیتی، اجرای واکسیناسیون و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، بر اساس ارزیابی، از ...