انواع سبک تبلیغات و اهداف آن

انواع سبک تبلیغات و اهداف آن تبلیغات آگاهی دهنده: این نوع تبلیغات به معرفی و آگاه‌سازی مخاطبان از وجود محصولات جدید یا خدمات جدید می‌پردازد. هدف اصلی این نوع تبلیغات ...