اولین نکته موفقیت

اولین نکته موفقیت اولین نکته موفقیت :جام جهانی 2006 تیم ملی فرانسه با شکست تیم های قدر و صاحب نام دنیا به خصوص تیم برزیل که مدافع عنوان قهرمانی بود ...