بورس

بورس بورس کلمه‌ای فرانسوی میباشد که معنای آن در زبان فرانسه کیف پول می‌باشد.(بازار بورس _ سهام ) بورس به بازاری اطلاق میشود که هزینه گذاری و خرید و فروش ...