تبلیغات با استفاده هوش مصنوعی

تبلیغات با استفاده هوش مصنوعی : نگاه به تبلیغات و نقش هوش مصنوعی در بهبود عملکرد آنها موضوعی گسترده است. زیرا هوش مصنوعی این امکان را فراهم می‌کند که داده‌های ...