خطر موبایل برای کودکان

خطر موبایل برای کودکان همانطور که میدانید، از نگرانی‌های مهم والدین خطر موبایل برای کودکان و حتی عذاب وجدانشان هنگامی که تلفن‌های همراه هوشمند خود را به کودک می‌دهند این ...