زندگینامه رونالدینیو

زندگینامه رونالدینیو : رونالدینیو آسیس موریرا در تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۸۰ در پورتو آلگره برزیل به دنیا آمد. باشگاه رونالدینیو دوران نوجوانی را در برزیل و باشگاه گرمیو پورتو آلگره سپری ...