ساخت کبد طبیعی با چاپگر سه بعدی

ساخت کبد طبیعی با چاپگر سه بعدی : تکنیک جدیدی که بوسیله دانشمندان مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی و ژنوم انسانی، به میزبانی دانشگاه سائو پائولو توسعه داده شده، می‌‎تواند یک کبد ...