سبزیجات کبابی

سبزیجات کبابی : کباب نمودن سبزیجات شاید خیلی آسان به نظر بیاید ولی اگر می خواهید سبزیجات نرم و ترد باشد، ضروری میباشد نکته های زیر را در سبزیجات کبابی ...