شرکت تویوتا

شرکت تویوتا :  تویوتا یکی دیگر از برندهای چند ملیتی ژاپنی و پرطرفدار در سراسر جهان می باشد. مرکز فرماندهی این برند در شهر تویوتا در ژاپن واقع شده می ...