عیدی امسال کارکنان دولت سال 1398

عیدی امسال کارکنان دولت سال 1398 : به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، در ایام پایانی سال موضوع دریافت عیدی و رقم آن برای کارکنان دولت حائز اهمیت است؛ ...