قطع توزیع بنزین در 4 آبان

قطع توزیع بنزین در 4 آبان : به علت اختلال در سامانه هوشمند سوخت، توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور قطع شده است؛ برخی عامل این اتفاق را حمله ...