شارپ به جای ال سی دی، ماسک تولید میکند

شارپ به جای ال سی دی، ماسک تولید میکند شرکت شارپ تصمیم دارد در یکی از کارخانه های خود ماسک تولید بکند. این کارخانه مخصوص سرهم بندی دستگاه های تلویزیون ...