مزرعه لینک یا پیوند در وبسایت چیست؟

مزرعه لینک یا پیوند در وبسایت چیست؟ در اینترنت، اصطلاح مزرعه لینک یا مزرعهٔ پیوند به یک دسته از وبسایتها اطلاق می‌شود که هر کدامشان به دیگری پیوند می‌دهند. اگر ...