هدف از تبلیغات چیست؟

هدف از تبلیغات چیست؟ بدون شک، تبلیغات از جمله راه‌های اصلی برای ارتباط با مشتریان است و همواره برای کسب و کارها اهمیت بسیاری داشته است. هدف اصلی این تبلیغات چیست؟ ...