نقش و کارکرد تبلیغات چیست؟

نقش و کارکرد تبلیغات چیست؟  در دنیای امروز، تبلیغات به عنوان یک هنر و اثر هنری مورد توجه قرار می‌گیرد، اما در عین حال، هدف اصلی آن همچنان افزایش فروش ...