کوه دماوند

کوه دماوند : این دیو سپید پای در بند در قسمت مرکزی رشته کوه البرز، نوید استواری، ابهت و شکوهی می‌دهد که ملت ایران به آن می‌نازد. فرقی نمی‌کند اهل ...