اشتباهات رایج در طراحی وبسایت

 اشتباهات رایج در طراحی وبسایت مهم ترین ضعف ها و اشتباهات رایج در طراحی وبسایت، کاربرانی که به یک وبسایت مراجعه می کنند با هدف خاصی به دنبال موضوعی هستند ...