تبلیغات – اصول اخلاقی

تبلیغات - اصول اخلاقی : : "آقای "X"، به عنوان یک شخصیت مشهور، به طور نامناسب از اطلاعات غلط و اختیاری در تبلیغ "Y" استفاده کرده است، که به نتیجه‌ای ...