درج تبلیغات اینترنتی

درج تبلیغات اینترنتی درج تبلیغات اینترنتی به استفاده از اینترنت به عنوان یک کانال و وسیله ارتباطی برای فرستادن تبلیغات در محیط وب اشاره دارد، در تعریفی دیگر، تبلیغات اینترنتی ...