سهمیه بنزین در فروردین ماه و عید نوروز

سهمیه بنزین در فروردین ماه و عید نوروز بنزین در فروردین ماه و برای عید نوروز ۱۲۰ لیتر خواهد بود عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ گفت: طبق مصوبه این ...