طراحی آگهی چیست؟

طراحی آگهی چیست؟ نه یک فرمول جادویی و نه قوانین از پیش تعریف شده برای ترکیب خطوط، رنگ، تصاویر، تایپ و دیگر عنصرهای گرافیکی برای درست کردن آگهی چشمگیر وجود ...