نظر بیل گیتس در مورد ویروس کرونا

نظر بیل گیتس در مورد ویروس کرونا کووید -19 واقعا چه چیزی به ما یاد می دهد؟ من عمیقاً باور دارم که هدفی معنوی در پس هر آنچه اتفاق می‌افتد ...