کسب و کار خانوادگی

 کسب و کار خانوادگی مدیریت یک کسب و کار خانوادگی شاید حتی چالش برانگیزتر باشد. ولی یک زوج، به نام های فابیولا و سیمون توانسته اند به خوبی و به ...