کمیاب ترین گروه خونی در ایران

کمیاب ترین گروه خونی در ایران ایسنا: پزشک بشیر حاجی بیگی، درمورد وضعیت کمیاب ترین گروه خونی در ایران و انتقال خون در سال گذشته، گفت: در سال 1398 از ...