سیستم روغن کاری، سوخت رسانی، اگزوز و سیستم الکتریکی

سیستم روغن کاری، سوخت رسانی، اگزوز و سیستم الکتریکی

سیستم روغن کاری، سوخت رسانی، اگزوز و سیستم الکتریکی : در سیستم سوخت رسانی بنزین از باک بوسیله پمپ مکیده میشود و با هوا مخلوط شده و بنابراین مقدار صحیحی از مخلوط سوخت و هوا می تواند وارد

سیلندرها شود. تزریق سوخت از سه راه ذیل متداول است: کاربراتور، تزریق از دریچه سوخت، تزریق مستقیم سوخت.

•    کاربراتور وسیله ایست که سوخت را با هوا مخلوط میکند و به داخل موتور می فرستد.

•    در موتورهای انژکتوری مقدار معینی از سوخت به طور جداگانه از بالای سوپاپ مکش (دریچه تزریق سوخت) یا مستقیما (تزریق مستقیم سوخت) به داخل سیلندر تزریق میشود.

روغن خودرو هم چنین نقش مهمی دارد. سیستم روغن کاری این اطمینان را میدهد که به همه قطعات روغن رسانی شود و باعث نرمی کار آنان میشود.

دو قسمت اصلی که نیاز به روغن کاری دارند تا راحت بچرخند عبارتند از: پیستون ها (حرکت روان آن در داخل سیلندر) و یاتاقان های میل لنگ و میل سوپاپ.

در اکثر خودرو ها روغن از محفظه روغن بوسیله اویل پمپ مکیده میشود و برای تصفیه از فیلتر روغن عبور میکند و با فشار فراوان به یاتاقان ها و دیواره سیلندرها پاشیده میشود، بعدا روغن به مخزن روغن می چکد و در آن جا جمع شده و دوباره این سیکل تکرار میشود.

سیستم روغن کاری، سوخت رسانی، اگزوز و سیستم الکتریکی
سیستم تخلیه گازهای خروجی شامل لوله خفه کن و اگزوز میباشد. بدون صدا خفه کن صدای هزاران انفجار کوچک را از لوله اگزوز می شنوید.

صدا خفه کن صدا را کنترل میکند. در یک صدا خفه کن دسته ای مجرا وجود دارد این مجراها طوری طراحی شده اند که امواج را به شیوه ای بازتاب کنند که با هم تداخل و یکدیگر را خنثی کنند به درون این صدا خفه کن نگاه نمایید.

سیستم تخلیه هم چنین شامل یک مبدل کاتالیزر میباشد. سیستم کنترل آلودگی در خودروهای مدرن شامل یک مبدل کاتالیزور، مجموعه ای از سنسورها و راه اندازها و یک کامپیوتر برای کنترل و هماهنگی پایان قسمت ها میباشد.

به عنوان مثال مبدل کاتالیزور از یک کاتالیز و اکسیژن برای از بین بردن سوخت های مشتعل نشده و دیگر مواد شیمیایی موجود در اگزوز استفاده میکند. یک سنسور اکسیژن در اگزوز قرار دارد که این اطمینان را میدهد مقدار کافی اکسیژن برای عملکرد کاتالیزور و هماهنگی قسمت های دیگر در دسترس میباشد.

علاوه بر سوخت چه چیزهای دیگری برای راه اندازی موتور لازم است؟(سیستم روغن کاری، سوخت رسانی، اگزوز و سیستم الکتریکی)

سیستم الکتریکی شامل یک باطری و یک آلترناتور ( دینام ) است. آلترناتور بوسیله یک تسمه به موتور وصل شده و جریان الکتریکی ضروری برای شارژ باطری را تولید میکند. باطری خودرو می تواند جریان ۱۲ ولتی برای پایان قسمت های خودرو که نیاز به جریان الکتریسیته دارند (سیستم جرقه زنی ، رادیو ،چراغ ها،برف پاک کن شیشه جلو، بالابر شیشه ها، صندلی ها، کامپیوتر و…) را ازطریق سیم ها فراهم بکند.

——————————————————

مطالب مرتبط: