نقش و اثر تبلیغات در جامعه و اثر پذیری صنعت تبلیغات از جامعه امروزی

نقش و اثر تبلیغات در جامعه و اثر پذیری صنعت تبلیغات از جامعه امروزی

نقش و اثر تبلیغات در جامعه و اثر پذیری صنعت تبلیغات از جامعه امروزی : 

همانطور که میدانید در کل مخاطب صنعت تبلیغات ، عموم مردم می باشند .

طبقات مختلف اجتماعی ، گروه‌ های مختلف اقتصادی و فرهنگی ، بخش‌ های مختلف از هرم جمعیت ، نیاز ها و دغدغه‌ ها و اولویت‌ های متفاوتی را دارند .

تبلیغات ، از یک سو تلاش میکند با شناخت هر چه بهتر جامعه ، اثر بخشی خود را افزایش و از سوی دیگر ، با انتخاب راهکار های تبلیغاتی ، عملاً بر جامعه امروزی تاثیر می‌ گذارد و سلیقه‌ی جامعه امروزی را شکل و نما می‌دهد.

 

نقش و اثر تبلیغات تجاری در کسب و کار و اقتصاد امروز جامعه

نقش و اثر تبلیغات در جامعه و اثر پذیری صنعت تبلیغات از جامعه امروزی

ممکن میباشد چنین عنوانی در پیشنهاد شما ساده و واضح باشد.

یا با خود فکر نمایید که چرا میبایست بخشی از بحث مدیریت تبلیغات به نقش تبلیغات در اقتصاد اختصاص پیدا بکند.

واقعیت این میباشد که در گذشته – و حتی گاهی امروز – به تبلیغات الزاماً با دید مثبت نگاه نمی‌کرده‌اند. گاهی آن را رواج مصرف‌گرایی می‌دانسته‌اند و گاهی، اتلاف منابع کسب و کارها.

 

اگر چه تبلیغات می‌تواند گاهی هر دو معنای فوق را داشته باشد، اما این که علمی تا این حد گسترده که می‌تواند موتور محرک اقتصاد و عامل درست کردن تقاضا و رشد تولید و صنعت باشد را به کلی نفی کنیم و کنار بگذاریم، منطقی و معقول نیست. (نقش و اثر تبلیغات در جامعه و اثر پذیری صنعت تبلیغات از جامعه امروزی)

بنابراین، کسی که می‌خواهد متخصص تبلیغات باشد لازم است کارکردهای مثبت و منفی تبلیغات در محیط کسب و کار و جایگاه تبلیغات در اقتصاد ملی و جهانی را بشناسد تا بتوانند فرصت‌ها و تهدید‌های این صنعت را بهتر و دقیق‌تر شناسایی و تحلیل بکند.


مطالب مرتبط: