آیا تبلیغات ما اثربخش است؟

آیا تبلیغات ما اثربخش است؟

آیا تبلیغات ما اثربخش است؟ یک مدیر کسب و کار یا مدیر روابط عمومی و یا مشاور تبلیغاتی در طول مدت انجام برنامه های تبلیغاتی، میبایست در زمینه های مختلفی نظارت کند:

• نظارت بر قراردادهای تبلیغاتی؛
• نظارت بر اجرای تبلیغات محیطی و رسانه ای؛
• نظارت بر اجرای طراحی ها؛
• نظارت بر متون از لحاظ املایی، تایپی، ویرایشی،گویشی و نگارشی؛
• نظارت بر کیفیت ارائه شده در طرح ها و اجراها؛
• نظارت بر نیروهای فروش؛
• ارتباط دائم با مشتریان؛
• شنیدن صدای مخاطب؛
• بازخوردگیری از مخاطبان؛
• اصلاح معایب و اشکالات اجرایی؛

• و از همه مهم تر ارزیابی اثربخشی و ثمربخشی تبلیغات؛

آیا تبلیغات ما اثربخش است؟
به هر دلیل امکان دارد که تبلیغات، طراحی، برنامه وقت بندی، رسانه هایی که انتخاب کرده اید و پیام هایی که ارائه داده اید به خوبی دیده نشود، اثر مورد انتظار را برجای نگذارند و آن بازخورد متناسب را درست کردن نکنند؛ در اینجاست که ارزیابی اثربخشی و ثمربخشی تبلیغات و نظارت بر امور تبلیغاتی و اطلاع رسانی اهمیت خود را پیدا میکند.

خیلی اوقات ما از این مهم غافل هستیم و بدون اینکه ارزیابی دقیق و علمی داشته باشیم، تبلیغات انجام شده و کمپین خود را مورد نتیجه گیری قرار می بدهیم و می گوییم تبلیغاتی که انجام دادیم موفق بود و یا بازخوردی که توقع داشتیم را درست کردن نکرد!

بسیاری اوقات قبل آمده که از صاحب کسب و کاری پرسیده ام، تبلیغی که در آگهی نامه کردید یا بیلبوردی که زدید یا پیامکی که فرستادن کردید، برایتان چقدر بازخورد داشته است؟ و متأسفانه اکثراً با جواب های غیرعلمی و غیرواقع بینانه مواجه شده ام.

مثلاً می گویند: اصلا بازخورد نداشت؛ یک تماس یا یک مراجعه هم نداشتیم!

آیا تبلیغات ما اثربخش است؟
اهمیت ارزیابی علمی از تبلیغاتی که انجام داده ایم چیست؟

• ارزیابی علمی مشخص میکند تا چه میزان تبلیغات ما دیده شده است؟
• تبلیغات چقدر اثرگذاری روحی، روانی و رفتاری در مشتری داشته است؟
• از اشتباهات پر قیمت بعدی جلوگیری میکند.
• برنامه ریزی آینده را مشخص مینماید.
• اگر تبلیغات نیاز به تغییر دارد، زودتر این تغییرات و اصلاحات انجام شود.
• موجب شناخت اشکالات و مزایای کمپین و ارزیابی کامل آن میشود.
• راهنمای ما برای راه اندازی کمپین های بعدی میباشد.

برای دستیابی به جواب سوالات فوق، دو برنامه مهم ذیل ضروری الاجرا می باشند:

۱ – نظارت بر اثربخشی (Effectiveness) تبلیغات
۲ – بررسی و نظارت بر ثمر بخشی(Efficiency) تبلیغات
۱ – نظارت بر اثربخشی (Effectiveness) تبلیغات یعنی:
• میزان تغیـــیر رفــتار و تأثیرگذاری بر ذهن مخاطب چقدر بوده است؟
• میزان دستیابی به اهداف از لحاظ کیفی چه اندازه است؟
• تا چه اندازه توانسته ایم در ذهن و روح مشتری رسوخ کنیم؟
• تا چه حد، هنگام انتخاب محصول، ما را به عنوان یک تأمین کننده می شناسند؟

۲ – بررسی و نظارت بر ثمر بخشی(Efficiency) تبلیغات یعنی:

• تبلیغات ما چه میزان آثار تجاری داشته است؟
• میزان زیاد شدن فروش بعد از انجام تبلیغات چقدر است؟
• میزان رسیدن به اهداف از لحاظ کمی تا چه اندازه است؟

—————————-

مطالب مرتبط: