عوامل تحریک کننده موثر بر تبلیغات

عوامل تحریک کننده موثر بر تبلیغات

عوامل تحریک کننده موثر بر تبلیغات :تعداد دفعاتی که یک تبلیغ در یک شماره از مجله ثبت شود. آگهی هایی که به تناوب و تکرار در یک شماره چاپ می‌شوند در به خاطر سپردن بسیاری از مخاطبان و قدرت به خاطر آوردن آنان تاثیر مثبت میگذارد.
با این حالا میزان توجه به اینگونه آگهی ها در دفعات دوم و سوم تکرار در حدود ۵۰ درصد کاهش می یابد و تداوم حضور آگهی در مجلات یا تلویزیون گرچه کمتر توجه مخاطبان را جلب میکند ولی بر یادگیری و به خاطر سپاری آنان تأثیر بسزایی دارد

تناوب و تکرار آگهی

شدت یک محرک هم نظیر اندازه آن تاثیرگذاری دارد(تاثیر سایز در نمودار بالا نشان داده شده است) مثلا هر اندازه که یک صحنه تبلیغاتی طولانی تر باشد احتمال جلب توجه به خاطر سپاری آن بوسیله مخاطبان بیش میباشد.

رنگ و حرکت

رنگ و حرکت به عنوان دو عامل جلب توجه افراد عمل می‌کند. رنگ های روشن تر و اجسام محرک اغلب بیش جلب توجه می کنند به همین خاطر تبلیغات اینترنتی و تابلوهای تبلیغاتی در حالا تغییر بیش از تابلوها و تبلیغات نوشتاری ثابت توجه مخاطبان را به خود جلب میکند.

به همین ترتیب بسته بندی های دارای رنگ‌های روشن بیشتر از بسته بندی های تیره و کدر جلب توجه می کنند.
ولی چنانچه صحیح از آنان استفاده نشود امکان دارد سبب انحراف توجه از پیام اصلی شوند و قابلیت پردازش موثر پیام ها را در مخاطبان کاهش بدهند.
جایگاه و محل قرار گرفتن
این ویژگی به موقعیت مکانی یک عکس یا شی در حوزه دید فرد اشاره دارد. اشیایی که در مرکز یا نزدیکی مرکز حوزه دید قرار دارند بیش از ازاشیایی که در کنار یا حاشیه حوزه دید قرار می‌گیرد توجه افراد را جمع می‌کند.
به همین دلیل میباشد که تولید کنندگان کالاهای مصرفی در فروشگاه ها و سوپر مارکت ها بیش بر سر کسب ردیف ها و قفسه های وسط با یکدیگر رقابت دارند.

به همین شکل هم تبلیغاتی که در حاشیه دست راست صفحه قرار دارند بیش از حاشیه سمت چپ مورد توجه می‌گیرند.
احتمال تبلیغ توجه مخاطبان به تبلیغات تلویزیونی در فاصله میان برنامه ها از نخستین تبلیغات پخش شده تا آخرین تبلیغات پخش شده کاهش چشمگیری می‌یابد.

تفکیک

تفکیک به معنای جدا نمودن یک عامل تحریک کننده از سایر اشیا میباشد.
به عنوان مثال قرار دادن حروف و نوشته ها در وسط یک صفحه خالی در تبلیغات بر پایه این اصل استوار است. این مسئله در تبلیغات رادیویی بدین شکل انجام می گیرد که یک پیام کلیدی را پس از چند ثانیه سکوت پخش می کنند.

فرمت و سازماندهی ارائه پیام

به مفهوم شیوه ارائه پیام هاست. به طور کلی تاثیرگذاری ارائه ساده و بدون حاشیه پیام بیشتر از ارائه پیچیده میباشد.
در صورتی که عنصرهای تشکیل دهنده تبلیغ با حرکاتی نامناسب مسئله زیاد سریع زیاد آرام یا با پرش از یک صحنه به صحنه دیگر نمایش داده شوند پردازش اطلاعات نیاز به توجه زیادی خواهد داشت و در نتیجه توجه مخاطبان و اصل پیام کاهش می یابد.

تضاد/ انتظارات (عوامل تحریک کننده موثر بر تبلیغات)

یک عامل توجه برانگیز برای مشتریان تضاد میان تصاویر با پس زمینه میباشد.

تبلیغاتی که نوع و سبک آنان با سبک مورد انتظار مخاطبان تفاوت دارد اغلب جلب توجه بیشتری را به دنبال دارد.
به همین ترتیب تبلیغاتی که در آنان فرد اطلاعات غیر منتظره ای را دریافت می کنند هم از توجه بیش مخاطبان برخوردار میشوند و تبلیغات موثر خواهد شد.
افراد با گذشت وقت سطح و نوع محرک های خود را با آنچه تا آن وقت با آن مواجه بوده اند تطبیق می‌دهند و همین خاطر تبلیغی که متمایز از ابتکارات و تطبابقات مخاطبان باشد نهایتا در بلندمدت اثرگذاری و جلب توجه مخاطبان را از دست می دهد.

جذابیت

تحقیقات نشان داده اند که بیشتر از ۹۰ درصد تبلیغات موثر مورد علاقه افراد به دلیل ویژگی های خلاقانه ، خارق العاده بودن، تحریک حس کنجکاوی و ارتباط نزدیک با مسائل روز مردم برای آن ها جذابیت دارند.

حجم اطلاعات (عوامل تحریک کننده موثر بر تبلیغات)

همه مشتریان ظرفیت محدودی برای پردازش اطلاعات دارند انباشت اطلاعات زمانی رخ میدهد که مشتریان با اطلاعاتی بیشتر از ظرفیت و اندازه پردازش خود مواجه میشوند این مسئله باعث عدم توجه دلزدگی و عدم تصمیم گیری و انتخاب می‌شود.

تحقیقات نشان داده اند که میزان خرید مشتریان تا زمانی زیاد شدن می‌یابد که تعداد کاتالوگ های مربوط به یک فروشگاه یا شرکت معین باشد و زمانیکه تعداد آنان بیشتر از اندازه شود میزان خرید آنان کاهش می یابد این بدان علت میباشد که مشتریان با پدیده انباشت اطلاعات مواجه میشوند و به همین دلیل تصمیم به عدم توجه و مطالعه نکردن کاتالوگ ها میگیرد.

———————————————–

مطالب مرتبط: