عیدی امسال کارکنان دولت سال 1398

عیدی امسال کارکنان دولت سال 1398

عیدی امسال کارکنان دولت سال 1398 : به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، در ایام پایانی سال موضوع دریافت عیدی و رقم آن برای کارکنان دولت حائز اهمیت است؛ مبلغی که بر مبنای خاصی محاسبه و معمولا همراه با حقوق بهمن ماه پرداخت می‌شود.

برای سال جاری طبق آنچه که در بودجه پیش‌بینی شد، دولت عیدی یک میلیون و ۷۸ هزار تومانی را برآورد کرده بود و البته آخرین پیگیری‌ها هم از این حکایت دارد که همچنان این رقم پابرجاست اما در نهایت میبایست هیات دولت رقم عیدی را بررسی و تصویب بکند که معمولا تفاوت چندانی نخواهد داشت.(عیدی امسال کارکنان دولت سال 1398)

عیدی امسال کارکنان دولت سال 1398

مبلغ عیدی براساس میزان امتیاز و هم چنین ضریب حقوق شاغلان تعیین می‌شود.

براساس ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری میزان امتیاز عیدی برای هر سال ۵۰۰۰ میباشد و از سوی دیگر هیات وزیران هر ساله ضریب حقوق را برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص می‌کند و از ترکیب این دو، عیدی کارکنان تعیین می‌شود، اما در نهایت در روزهای پایانی سال هیات وزیران میزان عیدی را بررسی و رقم آن را نهایی می‌کنند.

دولت برای سال آینده هم حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای عیدی کارکنان پیش‌بینی کرده میباشد.

عیدی کارکنان از سال ۱۳۹۰ که ۳۵۰ هزار تومان بود تا سال جاری که به یک میلیون و ۷۸ هزار تومان امی‌رسد، حدود ۷۲۸ هزار تومان زیاد شدن داشته میباشد.

————————————————–

مطالب مرتبط: