کمپین تبلیغاتی

کمپین تبلیغاتی

کمپین تبلیغاتی : 

مراحل کمپین تبلیغاتی

هر برنامه تبلیغاتی _ بسته به اوضاع و نوع بازار و مخاطبان تبلیغات _ امکان دارد به روش مخصوص به خود انجام شود؛ ولی به طور کلی، بر اساس الگوسازی سیستمی و تعریف دفتر تبلیغاتی، در همه کمپین های تبلیغاتی، مراحل کم و بیشتر مشابهی طی می‌شوند که عبارتند از:

ارزیابی بازار

در این ارزیابی، مشخص می‌شود بازار یا مشتریان کالای عرضه شدنی چه خصوصیاتی دارد، و عکس‌العمل رقبای تبلیغاتی با مشاهده و آگاهی از برنامه تبلیغاتی، چطور قبل بینی می‌شود.، “سهم از بازار “فعلی آگهی دهنده چقدر میباشد، و چه نکته هایی را می‌توان به عنوان عوامل بزرگ و کوچک فهرست نمود که در تعیین استراتژی ارزیابی بازار کاربرد داشته باشد، هم امکان دارد از آمار های مؤسسات پژوهشی تبلیغات استفاده شود.

تعیین هدف های تبلیغات

وظایف هر یک از قسمت های دفتر تبلیغاتی در این مرحله طرح ریزی می‌شود. مثلاً سهم از بازار مطلوب و مورد درخواست آگهی دهنده چقدر است؟

کمپین تبلیغاتی

محاسب و تعیین بودجه تبلیغات (کمپین تبلیغاتی)

با توجه به مراحل قبلی، میبایست تعیین گردد که چه بودجه‌ای برای تبلیغات و بازدهی بیشینه درست کردن می‌کند؛ مثلاً، مراجعه به درب منزل مشتریان، تقریباً به بودجه‌ای نیاز ندارد، ولی تبلیغات در تلویزیون زیاد گران میباشد.

طرح ریزی گروه خلاقیت

تدوین برنامه‌ای برای کار گروه خلاقیت، از دقیق ترین و ظریف ترین قسمت هایی میباشد که در همین مرحله میبایست انجام گیرد؛ مهم‌ترین اشتباه ها هم در این مرحله انجام می‌شود، و اشتباه در این مرحله، امکان دارد منجر به درست کردن بدهکاری و ورشکستگی گردد.

طرح ریزی رسانه ها یا انتخاب رسانه

در این مرحله به دقت مشخص می‌شود که با توجه به داده های چهار مرحله پیش، از چه رسانه ها و چه مقدار فضا و وقت، و چند نوبت تکرار میبایست استفاده شود.

طرح ریزی گروه طراحی نسخه 

در این مرحله، شرح وظایف و برنامه کار طراحان هنری نسخه، تعیین می‌گردد.

آزمایش و بازبینی قبل از انتشار نسخه

در این مرحله، از شیوه های مختلف نظرسنجی استفاده می‌شود، تا مشخص گردد که آیا از نسخه های مزبور استقبال خواهد شد، و چگونه؛ هم چنین در این مرحله، امکان دارد برخی از امور به مراحل قبلی بازگردانده و از جدید اجرا شوند.

طرح ریزی برای گروه تولید (کمپین تبلیغاتی)

در این مرحله، نسخه ها و دستور العمل ها به گروه تولید داده می‌شود، تا متون چاپ، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، آگهی های خیابانی، آگهی های پستی و غیره، تولید یا به اجرا گذاشته شوند؛ هم امکان دارد امور اجرایی این مرحله، خارج از موسسه و توسعه فرد یا کسانی انجام بگیرد که احتمالاً هیچ تخصصی در تبلیغات ندارند.

پس از اجرای مراحل قبلی، کار به انتها نمی‌رسد، و بسته به نوع قرارداد، برای برنامه تبلیغاتی امکان دارد اموری مانند نظارت…، تصحیح خطاها، گسترش دادن برنامه تبلیغاتی، مقابله با برنامه تبلیغاتی رقبای تازه، و…، انجام شود.

ضروری به ذکر میباشد که در کلیه‌ی مراحل برنامه‌ی تبلیغاتی یک گروه به نام گروه هماهنگی، امور مربوط به مدیرت کلی و هماهنگ‌سازی گروههای مختلف را به عهده دارد؛ هم چنین، گروه یا شخصی، امور پاسخگویی به ارباب‌رجوع را عهده دار می‌شود، که امکان دارد در کار گروههای دیگر هم تأثیر داشته باشد.

——————————————————————-

مطالب مرتبط: