خانواده کانون چالش یا ‌آسایش

خانواده کانون چالش یا ‌آسایش

خانواده کانون چالش یا ‌آسایش :  مهم‌ترین چالش اجتماعی کشور در سال‌های اخیر همانا تزلزل بنیاد خانواده به‌ویژه در سطوح شهری و به‌خصوص در کلانشهر تهران بوده می باشد. جامعه سالم مجموعه‌ای از خانواده‌های سالم می باشد و خانواده تنها یک نهاد اجتماعی صرف نیست، بلکه کانون اصلی رشد و تعالی انسان‌هاست و می‌تواند زمینه‌ساز تکامل بشر باشد.

در قرآن کریم صریحا به برابری زن و مرد در کانون خانواده اشاره شده است و بر پایه اینکه زن و مرد از جان و نفس یکدیگرند؛ مودت، رحمت، لطف و آسایش را بین آن دو قرار داده می باشد.

البته هم وجود مسائل نوپدید اجتماعی و هم چالش‌های مثبت و منفی اجتماعی بعضا حکایت از ضرورت رنسانس اجتماعی دارد. اِنَّ اللّه لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّیَ یُغَیِّروا ما بِاَنفُسِهم (سوره رعد آیه 11) مسائل و معضلات خانوادگی و اجتماعی را می‌توان فهرست‌وار چنین اولویت‌بندی کرد:

خانواده کانون چالش یا ‌آسایش

1- تغییر نظام سنتی خانواده به سمت بی‌نظامی و نه لزوما نظام صنعتی و مدرنیته.

2- فراوان شدن درصد طلاق‌های عینی و عاطفی و کاهش ازدواج‌های رسمی و دائم.

3- گسترش فحشا، فساد، خیانت و بیماری‌های مقاربتی حتی بین بعضی از ساکنین روستاها.

4- ناامیدی روزافزون دختران تحصیلکرده از پیدا کردن کار مناسب و ازدواج متناسب.

از عواملی که در پیدایش این زمینه‌ها موثر می باشد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: (خانواده کانون چالش یا ‌آسایش)

الف. رنگ پریدگی اخلاقی

ب. تهاجم ماهواره‌ای

ج. نابسامانی اقتصادی (مرفهین و غیرمرفهین)

د. و از همه مهم‌تر نبودن الگوهای فرهیختگی و فقدان برنامه‌های ارجمندی اخلاقی و امید به طلوع صبح صادق.

——————————

مطالب مرتبط: