نشانه های داشتن هوش هیجانی

نشانه های داشتن هوش هیجانی

نشانه های داشتن هوش هیجانی

نشانه های داشتن هوش هیجانی و اندازه گیری هوش هیجانی به خاطر ماهیت غیر قابل لمسی که دارد، می تواند دشوار باشد.

دانشمندان داده هایی از بیشتر از یک میلیون شخص که مورد آزمایش قرار گرفته بودند را بررسی کردند تا رفتارهایی را شناسایی کنند که نشانه هایی حتمی از داشتن هوش هیجانی بالاست.

زمانیکه هوش هیجانی برای نخستین بین مردم شناخته شد، به عنوان پیوند گمشده در یافته ای عجیب عمل کرد: افرادی که آی کیو متوسط دارند، 70 درصد اوقات از افرادی بالاترین بهره هوشی را دارند بهتر عمل می کنند.

این عدم تطابق، خلاف این تصور عمومی بود که بهره هوشی تنها منبع موفقیت میباشد.

حال چندین دهه تحقیق نشان میدهد که هوش هیجانی (EQ) اصلی ترین عاملی میباشد که افراد موفق را از بقیه جدا میکند. این ارتباط به قدری قوی میباشد که مشخص شده 90 درصد افراد موفق هوش هیجانی بالایی دارند.

(EQ)

هوش هیحانی «چیزی» در هر یک از ماست که کمی نامحسوس است. هوش هیجانی نحوه رفتار ما، برخوردمان با پیچیدگی های اجتماعی، و اتخاذ تصمیم های شخصی را تحت تأثیر قرار میدهد تا به نتایح مثبت دست پیدا کنیم.

علی رغم اهمیت هوش هیجانی، ماهیت ناملموس آن باعث شده که برایمان زیاد دشوار شود که بدانیم چقدر از آن را داریم و اگر هوش هیجانیمان کم میباشد، چه کاری میتوانیم برای بهبودش انجام بدهیم.

تست های تأئید شده علمی وجود دارد که شما میتوانید انجام بدهید تا هوش هیجانی خود را اندازه بگیرید.

متأسفانه تست های با کیفیت هوش هیجانی که از پیشنهاد علمی مورد تأئید باشند رایگان نیستند.

در این مقاله، داده های تست های بیشتر از یک میلیون شخص را تحلیل کرده ایم تا رفتاری که نشان دهنده هوش هیجانی بالاست را شناسایی کنیم.

مواردی که در ادامه می آید، نشانه هایی قطعی مبنی بر این است که شما هوش هیجانی بالایی دارید.

1. شما واژگان عاطفی قدرتمندی دارید.

همه مردم عواطف را تجربه می کنند، اما تعداد زیاد کمی هستند که می توانند در هنگام رخ دادن عواطف، به درستی آن ها را تشخیص بدهند.

تحقیقات نشان میدهد که تنها 36 درصد افراد می توانند اینکار را انجام بدهند، که این موضوع مشکل ساز میباشد چرا که احساسات بدون برچسب اغلب مورد سوءتفاهم قرار می گیرند، و در نتیجه منجر به انتخاب های غیرمنطقی و اقدامات با نتیجه معکوس میشود.

افراد دارای هوش هیجانی بالا بر عواطف خود تسلط دارند چرا که این عواطف را درک می کنند، و واژگانی گسترده از احساسات را برای انجام اینکار استفاده می کنند.

در حالی که بسیاری از مردم امکان دارد در مورد توصیف حالا خودشان فقط بگویند که حالا «بدی» دارند، افراد قوی از لحاظ هوش عاطفی می توانند دقیقاً مشخص کنند که حس «کج خلقی»، «ناامیدی»، «سرکوب شده» یا «مضطرب» دارند.

هر چه انتخاب واژگان شما دقیق تر باشد، بینش بهتری خواهید داشت که دقیقاً چه حسی دارید، چه چیزی باعث آن شده و چه کار میبایست در موردش انجام بدهید.

2. شما در مورد دیگران کنجکاو هستید.

افراد دارای هوش هیجانی بالا فارغ از این که درونگرا باشند یا برونگرا، راجع به همه چیز پیرامون خود کنجکاو هستند.

این کنجکاوی ناشی از همذات پنداری میباشد، یکی از مهمترین عوامل داشتن هوش هیجانی بالا.

هر چه بیش به دیگران و اتفاقاتی که برایشان می افتد اهمیت بدهید، کنجکاوی بیشتری در مورد آن ها خواهید داشت.

3. شما از تغییر استقبال می نمایید.

افراد دارای هوش هیجانی بالا منعطف هستند و مرتباً خود را وفق می بدهند. آن ها می دانند که ترس از تغییر فلج کننده میباشد و تهدیدی بزرگ برای موفقیت و شادی آن ها به شمار می آید.

آن ها به دنبال تغییری که در گوشه و کنارشان قرار گرفته می گردند، و در گونه رخ دادن این تغییرات طرحی عملی درست کردن می کنند.

نشانه های داشتن هوش هیجانی
4. شما نقاط قوت و ضعف خود را می شناسید.

افراد دارای هوش هیجانی فقط احساسات را درک نمی کنند، بلکه می دانند که در چیزی پسندیده و در چه چیزی افتضاح هستند.

آن ها هم چنین محیطی (هم شرایط و هم افراد) که آن ها را قادر می سازد که موفق شوند را هم می شناسند.

داشتن هوش هیجانی بالا به این معنی میباشد که شما نقاط قوت خود را می شناسید و میدانید که چگونه به آن ها تکیه نمایید و از آن ها نهایت استفاده را برای خود ببرید، و اجازه ندهید ضعف هایتان شما را عقب نگه دارد.

5. شما در مورد شخصیت افراد به خوبی قضاوت می نمایید.

بخش اعظم هوش عاطفی مربوط به آگاهی اجتماعی می شود؛ توانایی خواندن دیگران، دانستن این موضوع که آن ها چطور کسانی هستند، و فهمیدن این که در چه شرایطی قرار دارند.

در طول وقت، این مهارت شما را تبدیل به قاضی فوق العاده ای از شخصیت میکند. مردم برای شما رمزآلود نیستند. میدانید که آن ها چطور کسانی هستند و انگیزه هایشان را می فهمید، حتی آن انگیزه های پنهان را.

6. شما سخت رنجیده می بشوید.

اگر خیلی پسندیده خودتان را بشناسید، خیلی سخت قبل می آید که کسی چیزی بگوید یا کاری انجام دهد که شما را آزرده خاطر بکند.

افراد دارای هوش هیجانی بالا دارای اعتماد به نفس هستند و نگرشی آزاد دارند، که باعث میشود حسابی پوست کلفت بشوید.

شاید حتی با خودتان شوخی هم نمایید یا این که به بقیه اجازه بدهید در موردتان جوک بسازند چون که قادر هستید از لحاظ ذهنی مرز بین شوخ طبعی و حقارت را تشخیص بدهید.

7. شما میدانید که چطور (به خودتان و دیگران) بگویید نه.

هوش هیجانی به این معناست که بدانید چطور بر خودتان کنترل داشته باشید. لذت را به تأخیر می اندازید، و از اقدامات از روی هوس خودداری می نمایید.

تحقیقات انجام شده در دانشگاه سن فرانسیسکو کالیفرنیا نشان میدهد که هر چه نه گفتن برایتان دشوارتر باشد، احتمال بیشتری دارد که استرس، خستگی و حتی افسردگی را تجربه نمایید.

نه گفتن بدون شک چالش بزرگی برای بیش مردم بمنظور کنترل بر خودشان میباشد. «نه» کلمه قدرتمندی میباشد که نبایستی از استفاده از آن هراسی داشته باشید.

هنگامی وقت نه گفتن می رسد، افراد دارای هوش هیجانی بالا از عباراتی مثل «فکر نمی کنم بتوانم» یا «مطمئن نیستم» خودداری می کنند.

نه گفتن به مسئولیتی نو، احترام به مسئولیت های کنونی تان میباشد و به شما فرصت میدهد که آن ها را به طور موفقیت آمیز به انجام برسانید.

8. شما اشتباهات خود را کنار می گذارید.

افراد دارای هوش هیجانی بالا از اشتباهات خود فاصله می گیرند، اما آن ها را فراموش نمی کنند.

با نگه داشتن اشتباهاتشان در فاصله ای مطمئن، و در عین حالا به اندازه کافی نزدیک برای مراجعه، این افراد قادر هستد که خود را برای موفقیت های آینده وفق بدهند و سازگار کنند.

برای عبور از این طناب باریک بین باقی ماندن و به یاد آوردن، نیاز به خودآگاهی بسیاری دارید.

باقی ماندن بیشتر از حد روی اشتباهاتتان شما را مضطرب و نگران میکند، در حالی که فراموش نمودن اشتباهات باعث میشود که مجدداً آن ها را تکرار نمایید.

کلید این تعادل در توانایی شما برای تبدیل شکست ها به قطعاتی از پیشرفت قرار دارد. این موجب میشود که هر دفعه که زمین می خورید، خیلی سریع بلند بشوید و به حرکت ادامه بدهید.

9. شما چیزی می بدهید و در قبال آن انتظار هیچ چیزی را ندارید.

هنگامی کسی به طور خودخواسته چیزی را به شما میدهد بدون که در ازای آن انتظاری داشته باشد، اثری قوی به جای می گذارد.

به عنوان مثال، امکان دارد شما گفتگویی جالب با کسی در مورد کتابی داشته باشید، و هنگامی او را مجدداً یک ماه بعد می بینید، با در دست داشتن آن کتاب سر قرار حاضر می بشوید.

افراد دارای هوش هیجانی بالا روابطی قوی درست کردن می کنند چرا که مرتباً به دیگران فکر می کنند.

10. شما کینه به دل نمی گیرید.

احساسات منفی که از به دل گرفتن کینه ناشی میشوند، در واقع واکنش استرسی هستند.

همین فکر نمودن راجع به آن پیشامد، بدن شما را در حالت جنگ یا گریز قرار میدهد، مکانیزمی از بقا که شما را وادار میکند که هنگامی با تهدیدی مواجه می بشوید یا بایستید و بجنگید، و یا این که از آن فرار نمایید.

زمانیکه تهدید قریب الوقوع باشد این واکنش برای بقای شما لازم میباشد، اما هنگامی که تهدید مربوط به گذشته باشد، حفظ این استرس موجب تخریب بدن شما میشود و عواقب مضری روی سلامت در طول وقت خواهد داشت.

در حقیقت، محققان دانشگاه اموری دریافته اند که حفظ استرس منجر به فشار خون بالا و بیماری قلبی میشود.

به دل گرفتن کینه به این معنی میباشد که شما استرس را حفظ می نمایید، و افراد دارای هوش هیجانی بالا می دانند که میبایست به هر قیمتی از این موضوع پرهیز کنند.

رها نمودن کینه نه تنها همین حال حس بهتری به شما میدهد، بلکه می تواند سلامت شما را هم بهبود دهد.

11. شما افراد سمی را خنثی می نمایید.

سر و کار داشتن با افراد دشوار برای اکثر مردم آزاردهنده و طاقت فرساست. اشخاصی که هوش هیجانی بالا دارند تعاملات خود با افراد سمی را از راه مهار نمودن احساساتشان، کنترل می کنند.

زمانیکه آن ها مجبورند با فردی سمی روبرو شوند، بصورت منطقی با موقعیت برخورد می کنند. آن ها عواطف خود را شناسایی می کنند و اجازه نمی بدهند که خشم یا آزرده خاطر شدن موجب راه افتادن هرج و مرج شود.

آن ها هم چنین دیدگاه طرف مقابل را هم در پیشنهاد می گیرند و قادر هستند راهکارها و وجه مشترکی بیابند.

حتی اگر اوضاع کاملاً از کنترل خارج شود، اشخاص دارای هوش هیجانی بالا قادر هستند که شرایط را به درستی بخوانند و اجازه نمی بدهند که طرف مقابل آن ها را به زانو در بیاورد.

12. شما به دنبال کمال نیستید.

افراد دارای هوش هیجانی بالا کمال و ایده آل گرایی را به عنوان هدف خود تعیین نمی کنند چرا که می دانند چنین چیزی وجود ندارد. بشر ذاتاً جایزالخطا میباشد.

زمانیکه رسیدن به کمال هدف شما باشد، همیشه حس آزاردهنده ای از شکست همراه شما است که باعث میشود که بخواهید تسلیم بشوید یا این که سعی خود را کم نمایید.

در نهایت وقت خود را صرف تأسف خوردن به هدر می بدهید که چرا نتوانستید به موفقیت برسید و چه کاری را میبایست متفاوت انجام می دادید، به جای این که رو به جلو حرکت نمایید، و در مورد چیزی که به دست آورده اید و در آینده به دست خواهید آورد هیجان زده باشید.

13. شما قدردان چیزی هستید که دارید.

وقت گذاشتن برای تفکر نمودن در مورد چیزهایی که قدردان آن ها هستید نه تنها کار صحیح برای انجام میباشد، بلکه روحیه شما را هم بهبود می بخشد چرا که هورمون استرس کورتیزول را به میزان 23 درصد کاهش میدهد.

تحقیقات انجام شده در دانشگاه دیویس کالیفرنیا نشان داد که افرادی که روزانه سعی می کردند تا نگرشی از تشکر داشته باشند روحیه و خلق و خوی، انرژی و سلامت جسمانی شان بهبود پیدا نمود.

این طور به پیشنهاد می رسد که سطوح پایین تر کارتیزول نقشی مهمی در این موضوع ایفا نمود.

 14. شما قطع ارتباط می نمایید.

سپری نمودن وقت های مشخص به دور از ارتباطات روزانه نشانه ای از داشتن هوش عاطفی بالا میباشد چرا که به شما یاری میکند تا استرس خود را تحت کنترل نگه دارید و در لحظه زندگی نمایید.

هنگامی که پایان اوقات خودتان را مشغول کار نگه دارید، در معرض هجوم مداوم عوامل استرس زا قرار می گیرید. آفلاین شدن از فضای اینترنت و حتی خاموش نمودن تلفن تان، به بدن و ذهن شما استراحت میدهد.

مطالعات نشان داده که موضوعی به سادگی فاصله گرفتن از ایمیل ها می تواند سطوح استرس را کاهش دهد.

تکنولوژی زمینه ارتباط مداوم و این انتظار که شما میبایست در پایان مدت در دسترس باشید را فراهم کرده میباشد.

زیاد دشوار میباشد که خارج از محیط کار از لحظه ای بدون استرس لذت ببرید هنگامی که یک ایمیل رشته افکار شما را تغییر میدهد و فکر نمودن (بخوانید: استرس پیدا کردن) در مورد کار می تواند در هر لحظه ای از روز از راه تلفن به شما منتقل شود.

15. شما مصرف کافئین خود را محدود می نمایید.

نوشیدن مقادیر بیشتر از حد کافئین باعث ترشح آدرنالین میشود، و آدرنالین منبع واکنش جنگ یا گریز میباشد. مکانیزم جنگ یا گریز تفکر منطقی را کنار میزند و منجر به واکنشی سریع تر بمنظور تضمین بقا میشود.

هنگامی که خرسی در تعقیب شما باشد این زیاد عالی میباشد، اما نه هنگامی که به ایمیلی مختصر و نه چندان محترمانه جواب می بدهید.

زمانیکه کافئین مغز و بدن شما را در این حالت بیشتر از حد تحریک شده از استرس قرار میدهد، عواطف شما بر رفتارتان سرازیر میشوند.

ماندگاری طولانی کافئین باعث میشود که شما در این حالت باقی بمانید چرا که وقت زیادی طول می کشد تا از بدنتان خارج شود.

افراد دارای EQ بالا می دانند که کافئین دردسرآفرین میباشد، و اجازه نمی بدهند که بر آن ها غلبه بکند.

16. شما خواب کافی دارید.

هر چقدر هم روی اهمیت خواب برای زیاد شدن هوش هیجانی شما و مدیریت سطوح استرس تان تأکید کنیم، کم است.

زمانیکه شما می خوابید، بدنتان در عمل شارژ مجدد میشود، خاطرات روز را مرور میکند و آن ها را ذخیره میکند یا دور می اندازد (که رویاها را به وجود می آورد) تا شما بتوانید هوشیار و با ذهن باز بیدار بشوید.

افراد دارای هوش هیجانی بالا می دانند که هنگامی خواب کافی (یا مناسب) نداشته باشند کنترل بر خود، توجه، و حافظه آن ها کاهش پیدا میکند. بنابراین، آن ها خواب پسندیده را اولویتی مهم برای خود قرار می بدهند.

17. شما افکار منفی را بلافاصله متوقف می نمایید.

هر چه بیش در افکار منفی غرق بشوید، قدرت بیشتری به آن افکار می بدهید. بیش افکار منفی ما فقط فکر هستند، نه واقعیت.

هنگامی به پیشنهاد می رسد که چیزی همیشه اتفاق می افتد یا هیچ زمان اتفاق نمی افتد، این گرایش طبیعی مغز شما است که احساس تهدید بکند (و تناوب یا شدت یک رویداد را زیاد شدن دهد).

افراد دارای هوش هیجانی بالا افکار خود را از واقعیات جدا می کنند تا از چرخه منفی نگری رها شوند و چشم اندازی مثبت و تازه داشته باشند.

18. شما اجازه نمی بدهید هیچ کس شادی شما را محدود بکند.

هنگامی حس لذت و رضایت شما از نظرات دیگران ناشی شود، دیگر بر شادی خود تسلط ندارید.

هنگامی افراد دارای هوش هیجانی بالا احساس خوبی در مورد کاری که انجام داده اند دارند، اجازه نخواهند داد که نظرات یا طعنه های دیگران این حس خوب را از آن ها دور بکند.

با اینکه غیر امکان دارد که واکنش های خود به نحوه تفکر دیگران راجع به خودتان را به طور کامل از بین ببرید، اما مجبور نیستید که خود را با دیگران مقایسه نمایید، و همیشه میتوانید نظرات دیگران در مورد خودتان را کم اهمیت در نظر بگیرید.

در این گونه، دیگران هر فکری هم که داشته باشند یا هر کاری هم انجام بدهند، عزت نفس شما از درونتان می آید.

سرویس دات کام آماده خدمات رسانی در زمینه های درج آگهی رایگان، تبلیغات رایگان اینترنتی،نیازمندی های رایگان و … به شما همراهان گرامی می باشد.

—————————————————————-

مطالب مرتبط: