چه رسانه هایی برای انتقال پیام میبایست انتخاب شوند؟

چه رسانه هایی برای انتقال پیام میبایست انتخاب شوند؟

چه رسانه هایی برای انتقال پیام میبایست انتخاب شوند؟همیشه یکی از مهمترین دغدغه های کسب‌وکارها انتخاب رسانه متناسب برای تبلیغات میباشد، کسب‌و‌کارها بصورت کلی می‌توانند دو رویکرد را در قبال رسانه ها اتخاذ کنند:

• رویکرد تمرکز رسانه ای

• رویکرد پراکندگی رسانه ای

در رویکرد تمرکز رسانه ای کسب‌و‌کارها پایان توان و بودجه ی تبلیغاتی خود را تنها صرف چند رسانه می‌کنند و از بسیاری از رسانه ها استفاده نمی‌کنند. این رویکرد عموما به این دلیل است که این کسب‌و‌کارها از اثر بخش بودن تمامی رسانه ها مطمئن نیستند و از طرف دیگر بیم دارند که این حضور پر رنگ در همه‌ی رسانه‌ها باعث شود مشتریان به اشتباه افتاده و از برند رقیب خرید کنند(یکی از مشکلات شایع باری برند‌های غیرمطرح و نوپا).

چه رسانه هایی برای انتقال پیام میبایست انتخاب شوند؟

در رویکرد پراکندگی رسانه ای کسب‌و‌کارها بدون محدودیت و با بودجه ای سنگین در تمامی رسانه ها حضور پررنگی دارند و از همه آنان استفاده می‌کنند.(چه رسانه هایی برای انتقال پیام میبایست انتخاب شوند؟)

ولی نکته مهم در این میان توجه به نوع و ماهیت محصولی میباشد که مورد تبلیغ قرار می‌گیرد. مثلا اگر محصول مخاطب عام دارد و تعداد زیادی از مردم از آن استفاده می‌کنند، میبایست ازرسانه های گروهی (Mass Media) مثل تلویزیون، رادیو و روزنامه استفاده کرد(مثل: پاک کننده ها، نوشیدنی های سلامت کودکان، صابون، شامپو و…).

ولی اگر هدف جلب توجه مشتریانی باشد که میخواهند ویترین گردی(Window Shopping) کنند میبایست استراتژی های نقطه فروش مورد استفاده قرار گیرد(تمرکز بر قانع نمودن مشتری در محل خرید) و…

——————————————

مطالب مرتبط: