تفاوت ویزیتور و بازاریاب

تفاوت ویزیتور و بازاریاب

تفاوت ویزیتور و بازاریاب :تفاوت ویزیتور و بازاریاب یکی از بحث‌های همیشگی در کسب و کارها و واحد فروش سازمان‌هاست.
معمولاً افرادی که در حوزه بازاریابی فعالیت می‌کنند، اصرار دارند که تأکید کنند ویزیتور و بازاریاب یک شغل نیست.
معلمان فروش هم، معمولاً بحث تفاوت ویزیتور و بازاریاب را، صحیح مثل خرگوش شعبده‌بازان، به عنوان خوراکی جلسات ابتدا آموزش فروش مصرف می‌‌کنند.

این چالش‌ها را در انتشار آگهی استخدام هم مشاهده می‌کنیم.

کم نیستند افرادی که معتقدند تیتر آگهی استخدام بازاریاب، برای بسیاری از آگهی‌ها غلط میباشد و کارفرماها، در واقع به دنبال استخدام ویزیتور بوده‌اند و به اشتباه، از عنوان بازاریاب استفاده کرده‌اند.

این را به خوبی می‌دانیم که در کسب و کار، اصالت با شرح شغل است و مستقل از این‌که چه عنوانی در اختیار شما قرار بدهند، مهم میباشد که شرح شغل و حیطه اختیارات شما چه باشد.

بر این اساس،‌ شاید بتوان گفت چنین بحث‌هایی چندان مفید و مولد نیست. با این‌حال، برای این‌که دوستان متممی در درس فروش، کمی با سابقه‌ی این بحث‌ها آشنا باشند، توضیحات کوتاهی را در این زمینه ارائه می‌کنیم.

تفاوت ویزیتور و بازاریاب در چیست؟

قبل از هر چیز، مهم میباشد به خاطر داشته باشیم که اصطلاح ویزیتور در زبان انگلیسی به این معنایی که ما به‌کار می‌بریم وجود ندارد.
هم‌چنین به‌نظر می‌رسد اولین افرادی که این واژه را بکار بردند، شکل فرانسوی آن (visiteur) را در ذهن داشتند. اگر چه در زبان فرانسوی هم، این اصطلاح به شکلی که ما استفاده می‌کنیم وجود ندارد.

نزدیک‌ترین اصطلاح در انگلیسی که مفهوم ویزیتور را می‌رساند، Sales rep است که در این اصطلاح، rep مخفف representative و به معنای نماینده است و می‌توان گفت نماینده فروش ترجمه‌ی تحت‌اللفظی این اصطلاح در فارسی است (در زبان فارسی، کلمه‌ی مدرپ هم جاافتاده و برای نمایندگان فروش شرکت‌ها در حوزه تجهیزات پزشکی بکار می‌رود و به همین خانواده نزدیک است).

بنابراین، اگر در جستجوی مقاله‌ها و نوشته‌ها و توصیه‌‌هایی برای یک ویزیتور حرفه ای به زبان انگلیسی هستید، نظر می‌کنیم در گوگل از کلمه کلیدی Sales rep استفاده نمایید

یکی از بحث‌های همیشگی در کسب و کارها و واحد فروش سازمان‌هاست.

معمولاً افرادی که در حوزه بازاریابی فعالیت می‌کنند، اصرار دارند که تأکید کنند ویزیتور و بازاریاب یک شغل نیست.
معلمان فروش هم، معمولاً بحث تفاوت ویزیتور و بازاریاب را، صحیح مثل خرگوش شعبده‌بازان، به عنوان خوراکی جلسات ابتدا آموزش فروش مصرف می‌‌کنند.

این چالش‌ها را در انتشار آگهی استخدام هم مشاهده می‌کنیم.

کم نیستند افرادی که معتقدند تیتر آگهی استخدام بازاریاب، برای بسیاری از آگهی‌ها غلط میباشد و کارفرماها، در واقع به دنبال استخدام ویزیتور بوده‌اند و به اشتباه، از عنوان بازاریاب استفاده کرده‌اند.

این را به خوبی می‌دانیم که در کسب و کار، اصالت با شرح شغل است و مستقل از این‌که چه عنوانی در اختیار شما قرار بدهند، مهم میباشد که شرح شغل و حیطه اختیارات شما چه باشد.

بر این اساس،‌ شاید بتوان گفت چنین بحث‌هایی چندان مفید و مولد نیست. با این‌حال، برای این‌که دوستان متممی در درس فروش، کمی با سابقه‌ی این بحث‌ها آشنا باشند، توضیحات کوتاهی را در این زمینه ارائه می‌کنیم.

——————————————————

مطالب مرتبط: