تکنیک های پدید آمدن آگهی های تبلیغاتی

تکنیک های پدید آمدن آگهی های تبلیغاتی

تکنیک های پدید آمدن آگهی های تبلیغاتی: مدیران خلاقیت، طراحان و مشاوران تبلیغات، از شیوه های گوناگونی برای طراحی و ساخت آگهی های برند مورد پیشنهاد خود استفاده می‌کنند. شاید بتوان به طور کلی تکنیک ها و شیوه های خلق و تولید آگهی را به سه بخش تقسیم کرد:

• ایده محور (هوشمند نما- منطق گرا)
• دیده محور (قدرت نما- حس گرا)
• ایده و دیده محور (ترکیب هر دو روش)

آگهی‌ایده محور: در شیوه ایده محور، تأکید بر تأثیر بروی فکر مخاطب است. در این شیوه، نقش عکس کمرنگ میباشد بطوریکه اگر همان ایده به صورت شفاهی برای مخاطب بیان شود، بیشتر از نیمی از تأثیر خود را برجای خواهد گذاشت، پیام مورد پیشنهاد را به مخاطب منتقل خواهد نمود. در این روش، برداشت مخاطب از هوشمندی یا لااقل هوشمندنمایی برند، بر ذهن او تأثیر گذاشته، و او را ترغیب و جذب نموده، و وقت ماندگاری پیام آگهی بر ذهن او را زیاد شدن می‌دهد.

اگر هیجانی هم در مخاطب درست کردن شود، ناشی از درک مفاهیمی میباشد که به کمک ذهنش به آن‌ها دست یافته و از شوق دستیابی به چنین تفکری و هم حس مشترک میان خود و پیام دهنده، به هیجان آمده میباشد.

در این تکنیک، خلاقیت حرف ابتدا را می‌زند، و گرافیک، صرفاً در خدمت دستیابی به ایده‌ی، پیام و مفاهیم خلق شده قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که در گونه اجرای ضعیف آگهی، اگر چه پیام بطور کلی بوسیله مخاطب دریافت می‌شود، ولی او را به افسوس وا می‌دارد که چرا چنین پیام زیبایی با چنین ضعفی بیان شده میباشد.

آگهی دیده محور: در این روش، تأکید آگهی دهنده بیش بر تأثیر روی احساسات مخاطب و در نتیجه اجرای آگهی‌ای میباشد که از راه بصری به مخاطب منتقل می‌شود. کیفیت عکس و توانایی بالایی طراحی آگهی، حرف ابتدا را می‌زند، و دقیقاً همین کیفیت میباشد که مخاطب را مجذوب می‌سازد.

تماشای تصاویر مختلف، یاری زیادی به رسیدن به ایده هایی در این قالب می‌نماید. اکثر آگهی هایی که طراح و گرافیست آن، نفر مدیر خلاقیت بوده، از این تکنیک پیروی نموده میباشد.

عکس استفاده شده در آگهی بواسطه کیفیت ویژه‌ای که دارد، مخاطب را به هیجان می‌آورد، و این امر ناشی از قدرت برند و یا لااقل قدرت نمایی آن است، و همین باعث ماندگاری آن در ذهن می‌شود.

اگر چه گاهی تصاویر به کار رفته در آگهی های خلق شده آن گونه تأثیرگذار میباشد که مخاطب نام برند و هدف او را فراموش نموده و فقط جذابیت عکس را به ذهن می‌سپارد.

ایده و دیده محور: به طور کلی در هر چیز، میانه روی متناسب و توصیه شده است؛ اگر چه افراط و تفریط در تبلیغات زیاد توصیه شده (زیرا به جلب توجه یاری می‌کند)؛ ولی میانه روی در تبلیغات هم می‌تواند به معنای استفاده‌ی توأمان از افراط و تفریط باشد؛ دو روش فوق، می‌تواند هم به هوشمندنمایی و هم به قدرت نمایی برند یاری بکند، و در نتیجه هم بر فکر و هم بر احساسات مخاطب تأثیر مطلوب بگذارد؛ ولی خود ایده ها گاهی ذاتاً “ایده گرا ” یاد ” دیده گرا “هستند که باعث درست کردن رویکرد های مختلفی در خلق آگهی ها می‌گردند.

در واقع هیچ مدیر خلاقیت یا طراح آگهی، اول سبک را انتخاب نمی‌کند، بلکه خود ایده امکان دارد ذاتاً “منطق گرا “یا “حس گرا “باشد و روش اجرا را معطوف به یکی از روشهای فوق نماید.

————————————————————-

مطالب مرتبط: