روش فوری برای مانکن شدن

روش فوری برای مانکن شدن

روش فوری برای مانکن شدن

روش فوری برای مانکن شدن ، به مدت یک دقیقه شدت تمرین را تا حد قوی بالا ببرید و بعد یک دقیقه سرعت تمرین را تا حد متوسط پایین بیاورید. این کار را 5 مرتبه تکرار نمایید.

هفته ابتدا روش مانکن شدن

• شنبه:5 دقیقه با شدت ملایم گرم نمایید. به مدت یک دقیقه شدت تمرین را تا حد قوی بالا ببرید و بعد یک دقیقه سرعت تمرین را تا حد متوسط پایین بیاورید.

این کار را 5 مرتبه تکرار نمایید. 15 دقیقه آخر را با سرعت متوسط انجام بدهید و کم کم شدت آن را پایین بیاورید.

دوشنبه:5 دقیقه با شدت ملایم گرم نمایید. به مدت 10 دقیقه شدت تمرین را تا حد متوسط بالا ببرید.

یک تا دو دقیقه روی شیب فراوان با شدت بالا راه بروید و بعد روی سطح صاف یک تا دو دقیقه ضربانتان را پایین بیاورید.

یکبار دیگر این تمرین را تکرار نمایید. تمرین را با شدت متوسط به انتها برسانید.

روش فوری برای مانکن شدن
چهار شنبه:5 دقیقه با شدت ملایم گرم نمایید. به مدت 5 دقیقه شدت تمرین را تا حد متوسط بالا ببرید.

شدت تمرین را برای 5 دقیقه تا بالاترن حد زیاد شدن بدهید. تمرین را با شدت متوسط به انتها برسانید.

پنجشنبه:به مدت 30 دقیقه با شدت دلخواه راه بروید. گرم نمودن اولیه و خنک نمودن آخر کار را فراموش نکنید.

هفته دوم روش مانکن شدن

• شنبه:5 دقیقه با شدت ملایم گرم کنید. به مدت یک دقیقه شدت تمرین را تا حد قوی بالا ببرید و بعد یک دقیقه سرعت تمرین را تا حد متوسط پایین بیاورید. این کار را 7 مرتبه تکرار نمایید.

تمرین را با سرعت متوسط به انتها برسانید و کم کم از شدت آن بکاهید.

دوشنبه:5 دقیقه با شدت ملایم گرم نمایید. به مدت 5 دقیقه شدت تمرین را تا حد متوسط بالا ببرید.

یک تا دو دقیقه روی شیب فراوان با شدت بالا راه بروید و بعد روی سطح صاف یک تا دو دقیقه ضربانتان را پایین بیاورید.

دوبار دیگر این تمرین را تکرار نمایید. تمرین را با شدت متوسط به انتها برسانید.

چهار شنبه:5 دقیقه با شدت ملایم گرم نمایید. به مدت 5 دقیقه شدت تمرین را تا حد متوسط بالا ببرید. شدت تمرین را برای 10 دقیقه تا بالاترین حد زیاد شدن بدهید. تمرین را با شدت متوسط به انتها برسانید.

پنجشنبه:به مدت 30 دقیقه با شدت دلخواه راه بروید. گرم نمودن اولیه و خنک نمودن آخر کار را فراموش نکنید.

هفته سوم مانکن شدن

شنبه:5 دقیقه با شدت ملایم گرم کنید. به مدت دو دقیقه شدت تمرین را تا حد قوی بالا ببرید و بعد دو دقیقه سرعت تمرین را تا حد متوسط پایین بیاورید. این کار را 4 مرتبه تکرار نمایید.

تمرین را با سرعت متوسط به انتها برسانید و کم کم از شدت آن بکاهید.

دوشنبه:5 دقیقه با شدت ملایم گرم نمایید. به مدت 5 دقیقه شدت تمرین را تا حد متوسط بالا ببرید. 2 تا 3 دقیقه روی شیب فراوان با شدت بالا راه بروید و بعد روی سطح صاف یک تا 2 دقیقه ضربانتان را پایین بیاورید.

یکبار دیگر این تمرین را تکرار نمایید. تمرین را با شدت متوسط به انتها برسانید.

چهار شنبه:5 دقیقه با شدت ملایم گرم نمایید. به مدت 5 دقیقه شدت تمرین را تا حد متوسط بالا ببرید. شدت تمرین را برای 15 دقیقه تا بالاترین حد زیاد شدن بدهید. تمرین را با شدت متوسط به انتها برسانید.

پنجشنبه:به مدت 30 دقیقه با شدت دلخواه راه بروید. گرم نمودن اولیه و خنک نمودن آخر کار را فراموش نکنید.

روش فوری برای مانکن شدن

هفته چهارم مانکن شدن

شنبه:5 دقیقه با شدت ملایم گرم کنید. به مدت 2 دقیقه شدت تمرین را تا حد قوی بالا ببرید و بعد 2 دقیقه سرعت تمرین را تا حد متوسط پایین بیاورید. این کار را 5 مرتبه تکرار نمایید.

تمرین را با سرعت متوسط به انتها برسانید و کم کم از شدت آن بکاهید.

دوشنبه:5 دقیقه با شدت ملایم گرم نمایید. به مدت 5 دقیقه شدت تمرین را تا حد متوسط بالا ببرید. 2 تا 3 دقیقه روی شیب فراوان با شدت بالا راه بروید و بعد روی سطح صاف 1 تا 2 دقیقه ضربانتان را پایین بیاورید. دوبار دیگر این تمرین را تکرار نمایید.

تمرین را با شدت متوسط به انتها برسانید.

چهار شنبه:5 دقیقه با شدت ملایم گرم نمایید. به مدت 2 دقیقه شدت تمرین را تا حد متوسط بالا ببرید. شدت تمرین را برای 20 دقیقه تا بالاترین حد زیاد شدن بدهید. تمرین را با شدت متوسط به انتها برسانید.

پنجشنبه:به مدت 30 دقیقه با شدت دلخواه راه بروید. گرم نمودن اولیه و خنک نمودن آخر کار را فراموش نکنید.

سرویس دات کام آماده خدمات رسانی در زمینه های درج آگهی رایگان، آگهی رایگان اینترنتی،نیازمندی های رایگان و … به شما عزیزان می باشد. با درج آگهی خود در سایت سرویس دات کام آگهی خود را به مشاهده هزاران کاربر قرار دهید.

——————————————————————

مطالب مرتبط: