شرایط و وظایف سرایداری

شرایط و وظایف سرایداری

شرایط و وظایف سرایداری : 

متصدی شغل سرایداری، ضمن سکونت دایم در محل عهده دار انجام اموري ازقبیل :

• حضور فیزیکی منظم وآراسته در محل نگهبانی لابی و نظارت بر تمامی رفت و آمدها در ساعت کاری مقرر
• حفظ و حراست ونگهداری از اموال و دارایی ها و فضاهای مشاع ساختمان
• نگهباني از ساختمان و مراقبت در حفظ امنيت ساختمان و واحدها
• نظافت راهروها و پله ها، لابي، پاركينگ ها، آسانسور، پشت بام، محوطه بيروني ساختمان و كليه مشاعات عمومي ساختمان

شرایط و وظایف سرایداری

 

• برف روبي حياط، راه عبوري پاركينگ ها و محوطه بيروني ساختمان در فصول سرد سال
• آبياري باغچه ها و مراقبت از فضاي سبز ساختمان و جدا نمودن علف های هرز

• سرکشی به تمامی طبقات و پارکینگ ها و مرتب کردن و نظافت قسمت هایی که نیاز به نظافت روزانه دارند

• پیگیری و دریافت شارژهای واحد ها و توزیع فرم ها و اطلاعات مورد پیشنهاد هیات مدیره در بین ساکنین
• گزارش دهی تخلفات یا نظرات و انتقادات و مشکلات مختلف به هیات مدیره
• سرکشی متناوب روزانه به تمامی طبقات برای اطمینان از امنیت
• مراقبت از آسانسور، تاسيسات گرمايشي و برقي و تجهيزات ساختمان
• جمع آوري كيسه زباله ساكنين از درب منازل در ساعت مشخص شده بوسیله مدير
• پذیرایی و نظافت سالن اجتماعات و هماهنگی ها در جلسات مجتمع
• اجراي دستورات مديرساختمانتعهدات سرایدار: (شرایط و وظایف سرایداری )

• سرايدار مكلّف میباشد در ايام تعطيلات خصوصاً تعطيلات عيد نوروز بصورت پایان زمان در ساختمان حاضر بوده و نگهباني از ساختمان را بر عهده گيرد.
• سرايدار مجاز به سكني دادن افرادي غير از افراد ذكر شده در محل سکونت خود نمي باشد.
• سرايدار مجاز خواهد بود با هماهنگي و موافقت مدير در سال حداكثر به مدت ده روز و با معرفي فرد جايگزين به مرخصي برود.

شرایط و وظایف سرایداری

• مدّت قرارداد سرايدار یک ساله بوده كه در گونه رضايت مدير و ساكنين از عملكرد سرايدار براي دوره هاي بعدی، بوسیله مدير قابل تمديد مي باشد.

• انجام فعاليتهاي شغلي سرايدار و حضور وغياب وي در ساختمان بايد با مدير هماهنگ شده به گونه هاي كه لطمه هايی به وظايف مندرج در قرارداد وارد نشود.

• انجام امور شخصي ساكنين جزء وظايف سرايدار نبوده و واگذاري امورشخصي ساكنين به سرايدار از قبيل نظافت منزل، نظافت اتومبيل، خريد و كمك در جابجايي وسائل و نظاير آن به شرط آنكه خدشهاي به وظايف اصلي سرايدار وارد نكند و با توافق في مابين طرفين جهت جبران زحمات سرايدار بلامانع خواهد بود.• سرايدار متعّهد مي گردد در گونه عدم رضايت مدير از عملكرد وي ظرف مدّت تعیین شده از سوی مدیر نسبت به تخليه اتاق سرايداري اقدام نمايد.
• اتاقهاي سرايداري جزء مشاعات ساختمان بوده و تغيير كاربري آن به منظوري غير از سكونت سرايدار تنها منوط به اجماع تمامي مالكين ساختمان خواهد بود.
• سرايدار مكلّف به رعايت مفاد اين مقرارت ، دستورات مدير و شئون اخلاقي و عرفي ساكنين ساختمان بوده و در گونه تخلّف از اين موارد، مناسب با موضوع جريمه هايی بوسیله مدير براي وي درنظر گرفته خواهد شد.

——————————–

مطالب مرتبط: